Tháng 10 – NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý

Ngày Quốc tế người cao tuổi, ngày giải phóng Thủ đô, ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam là những sự kiện đáng chú ý nhất trong tháng 10.

Tháng 10: Những sự kiện đáng chú ý - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 1/10: Ngày Quốc tế người cao tuổi

Ngày quốc tế người cao tuổi là một ngày do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ các người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày 1/10 hàng năm.

Ngày 14/12/ 1990, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1/10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi,

Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991.[2]

Ngày quốc tế người cao tuổi là ngày để nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, và cũng là ngày để tôn vinh, khen ngợi những đóng góp mà người cao tuổi đã làm cho xã hội.

Ngày 10/10: Ngày giải phóng Thủ đô

Với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ ngày 20/7/1954, đồng thời rút hết quân về nước.

Đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ 5 cửa ô, tiếp quản Thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm (từ năm 1945). Hà Nội từ đây sạch bóng quân thù, cờ hoa hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về trong ngày lịch sử.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến. Kể từ đây, Thủ đô đất nước ta thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân; nhân dân lao động thoát khỏi chế độ áp bức, bóc lột. Người dân được đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng xã hội mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước.

Ngày 13/10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định về việc lấy ngày 13/10 hằng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Theo quyết định này, việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam phải “thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức” và phải đảm bảo các yêu cầu biểu dương khen thưởng bằng các biện pháp thích hợp đối với những doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Ngày 20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20/10 hàng năm ở Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng ghi rõ: “Nam nữ bình quyền”. Đảng đã đề cao phụ nữ và coi phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng. Đảng đề ra nhiệm vụ phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng phụ nữ.

Đảng cũng đặt nhiệm vụ quan trọng là phải thành lập tổ chức riêng để các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động.

Chính vì thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam cũng được thành lập. Đảng Cộng sản cũng coi đây là ngày tôn vinh chị em phụ nữ.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập, mà tiền thân là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam.

Trả lời